Tölpel

ck_web_toelpelIllustration
Siebdruck, 197 × 136 mm.